Kære medlemmer.

Efter generalforsamlingen har vi konstitueret os således, at formanden fremover er Mette Nørup. Poul ønskede ikke genvalg, da han er valgt som formand for Jerne Menighedsråd. Han bliver dog siddende i Grundtvigs Forums bestyrelse.

Vi har planlagt forårets program til kulturugen, men afventer sundhedsmyndighedernes udmeldning.

Mette Nørup

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling samt dagsorden

program for efteråret 2020

Del siden