kulturuge 19 vers 3- se folderen

Kulturuge 2019

grufo forår 19 version 2- se folderen

forår 2019

indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling
Grundtvigsk Forum i Jerne
torsdag den 28. marts 2019 kl. 16.30
i Jerne SognehusDer indkaldes til generalforsamling i Grundtvigsk Forum i Jerne med følgende punkter på dagsordenen.Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen.
7. På valg: Poul Nørup, Lise Mathiesen og Tove Riber. Alle tre er villige til genvalg
8. Valg af suppleanter. På valg: Elisabeth Gøeg og Dorthe Jensen
9. Valg af to revisorer. På valg: Gudrun Nielsen og Kresten Østergaard
10. Valg af to revisorsuppleanter. På valg: Sonja Leschley Jacobsen og Julius Jensen
11. Eventuelt.


Er der forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen (dagsordenens pkt. 5), bedes de indsendt til undertegnede senest mandag den 25. marts.

Indbetaling af kontingent:
Grundtvigsk Forum i Jerne har onlinekonto i Sydbank, så man kan betale kontingentet (50 kr.) via netbank. Foreningens kontonummer: 7701-1251840. Husk at påføre dit navn ved indbetalingen.
Det er selvfølgelig stadig muligt at betale kontingentet direkte til Tove Riber.Jerne, den 3. marts 2019

Poul Nørup, formand
Fredensgade 18
6705 Esbjerg Ø.

Del siden