Grundtvig-Uge

mandag den 7. september - torsdag den 10. september

Mandag den 7. september kl. 14.00 i Jerne Sognehus

Foredrag ved folketingsmedlem Ole Sohn:

"Jeg kommer snart hjem"

En bondefamilie fra Nordjylland emigrerede i 1910 til Sibirien for at skabe sig et nyt liv. Efter kort tid ramte den ene ulykke efter den anden familien. I dyb armod vendte familien hjem igen, men måtte efterlade deres 15-årige søn som tjenestedreng på et russisk gods. Herfra mistede familien kontakten med ham. Otte år senere dukkede han op igen, nu som officer i Den Røde Hær. I de mellemliggende år havde han mødt Lenin og Khrusjtjtov, og han havde flere gange set døden i øjnene. Familiens dramatiske og helt usædvanlige liv og skæbne fra 1890 til 1952 blotlægges, ligesom foredraget også giver et indblik i dansk udvandring til Tsar-tidens Rusland. Foredraget bygger på Ole Sohns bog: Jeg kommer snart hjem.

Tirsdag den 8. september

Udflugt til Skærum mølle.

Nærmere oplysninger vedr. tilmelding kommer senere.

Onsdag den 9. september kl. 14.00 i Jerne Sognehus

Foredrag ved lektor Kirsten M. Andersen, Ribe:

Fortællingens nøglerolle i folkeskolens religionsundervisning

 Lige så længe der har været religionsfrihed i Danmark, lige så længe har fortællingen haft en nøglerolle i skolens religionsundervisning. Fortællingen afløste den lutherske katekismus-undervisning. Den bibelske fortælling er stadig fremhævet i faget: Kristendomskundskab. Hvad betyder det for religionsundervisningen, og er der et sammenfald mellem fortælleundervisning og sekularisering?

Torsdag den 10. september kl. 14.00 i Jerne Sognehus

Cand.phil og Institutleder ved Syddansk Universitet

Johannes Nørregaard Frandsen:

"Det grundtvigske landskab i forandring"

De lokale samfund, som vi kendte dem på landet, er forandrede. Landsbyerne, sognene, landbolandskabet blev formede i de folkelige bevægelsers tid fra omkring 1850. Andelsbevægelsen, de grundtvigske bevægelser og det nye landbrug satte sig spor i årtierne efter 1864. Mejerier, forsamlingshuse, brugsforeninger, lokale butikker, skoler, gårdene spredt ud over landskabet med mosaikker af agre. Desuden kom en ny bytype til, stationsbyerne, der blev symboler på vækst. Dette historiske landskab kunne vi kalde for det grundtvigske landskab. Det er det, mange mennesker refererer til når de siger  ’gode, gamle dage’. Forandringerne er store og urbaniseringen (bymæssiggørelsen) stærk, men det grundtvigske landskab er her endnu. Vi skal blot se ordentlig efter.

Samtaledag i Jerne Sognehus

onsdag den 23. september kl. 16.30 er der samtaledag med temaet "tillid"

Årsmødet

Årsmødet på Vartov bliver i dagene 23. – 24. oktober 2015

Grønnegård, Vartov

Grønnegård, Vartov

Del siden