Tirsdag den 7. januar kl. 19.00

Fællesmøde for de grundtvigske kredse i Esbjerg i Hjerting Kirkes mødelokaler

”Alle har ret” foredrag ved redaktionschef ved

Dagbladet Information Rune Lykkeberg

Lørdag den 22. marts kl. 14.00

Litteraturforedrag ved

forfatter Jens Henrik Jensen

Mandag den 24. marts kl. 10.00

Litteraturgennemgang af Winni Østergaards roman ”Helvig” bd. 1

ved Ingelise Wenzel

Mandag den 24. marts kl. 14.00

Billedforedrag om Vietnam

ved Finn Christensen

Tirsdag den 25. marts kl. 14.00

Billedforedrag om Bodil og Hal Koch

ved Jørgen Dickmann Rasmussen

Tirsdag den 25. marts kl. 16.00

Generalforsamling i Grundtvigsk

Forum i Jerne. Se dagsorden nedenfor:

 Dagsorden:

 Valg af dirigent

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Fremlæggelse af regnskab
  3. Fastsættelse af kontingent
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Ingelise Wenzel og Mette Nørup. Begge er villige til genvalg
  6. Valg af suppleant: Dorte Jensen genopstiller

    8. Valg af to revisorer: Gudrun Nielsen og Bendt Sørensen    genopstiller

    9. Valg af to revisorsuppleanter: Ruth Johansen og Sonja Leschley Jacobsen genopstiller

  10 Eventuelt.

 Er der forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen (dagsordenens pkt. 4), bedes de indsendt til undertegnede senest tirsdag den 18. marts.

 NB: Grundtvigsk Forum i Jerne har fået onlinekonto i Sydbank, så fremover kan man betale kontingentet (50 kr.) via netbank. Foreningens kontonummer er: 7701-1251840. Husk at påføre dit navn ved indbetalingen. Det er selvfølgelig stadig muligt at betale kontingentet direkte til Tove Riber.

 Jerne, den 20. februar 2014

 Poul Nørup, formand

 Fredensgade 18

 6705 Esbjerg Ø.

Onsdag den 26. marts kl. 10.00

Litteraturgennemgang af Winni Østergaards

roman ”Ud og hjem” bd. 2

ved Ingelise Wenzel

Onsdag den 26. marts kl. 14.00 

”Kirkegårdskultur”

Foredrag ved

provst Elof Westergaard, Silkeborg

Torsdag den 27. marts kl. 14.00

”Hans Kirk og fiskerne”

Litteraturforedrag

ved Erik Påbøl Andersen

Fredag den 28. marts kl. 10.00

Litteraturgennemgang af Winni Østergaards

roman ”Til deres dages ende” bd. 3

ved Ingelise Wenzel

Lørdag den 29. marts kl. 14.00

Billedforedrag om Peru

ved Claus Quist Jessen

Lørdag den 29. marts kl. 16.15

Koncert ved Buur familien,

som vil fremføre sydamerikansk musik

Tirsdag den 29. april kl. 19.30

Grundtvigshusfondens årsmøde i

Hjerting Kirkes mødelokaler

”Historier fra Vadehavet”

ved Gerd Laugesen

Mandag den 8. september kl. 14.00

”Afghanistan – en hverdag i krigens skygge”

foredrag ved antropolog Esben Hansen

Grundtvigs fødselsdag den 8. september

Kl. 16.30 Gudstjeneste

ved Ingelise Wenzel

Kl. 17.30 middag (med tilmelding)

Tirsdag den 9. september kl. 14.00

”Litteratur og menneskelivet”

foredrag ved Elisabeth Dons Christensen

Onsdag den 10. september kl. 14.00

”At være til stede”

foredrag ved Ole Juul

Torsdag den 11. september

Bustur til Vartov, København se program nedenfor:

Udflugt til København

torsdag den 11. september 2014

Program:

Afgang fra Jerne Sognehus kl. 8.00

Frokost på Vartov

Den sorte Diamant, hvor vi møder skuespilleren  Christian Steffensen, der fører os i Grundtvigs fodspor. Varighed ca. 90 min.

Kaffe, rundvisning og foredrag på Vartov

Bustur mod Jerne, hvor vi spiser sandwich i bussen

Forventet hjemkomst kl. ca. 22

Pris for medlemmer af Grundtvigs Forum i Jerne: 450 kr.

Pris for ikke-medlemmer: 500 kr.

Tilmeldingsfrist: fredag den 20. juni hos Tove Riber på telefon:      7514 2884 eller mail: triber@esenet.dk.

Lørdag den 13. september kl. 14.00

”Mærkedage”

Foredrag ved forfatter

Jens Smærup Sørensen

25. september

Samtaledag i Jerne Sognehus med temaet "grænser"

24.-25. oktober

Årsmøde i Grundtvigsk Forum i Vingsted-Centret

Marianne Jelved

Del siden