Grundtvigsk Forum i Jerne

2013

Mandag den 14. januar 2013 kl.17.00Fællesmødet for de grundtvigske kredse i Esbjerg kommune

Kirke-og ligestillingsminister Manu Sareen taler om“Mine visioner for folkekirken og mit første år som minister”.Kirkeministeren fortæller om sine visioner for folkekirken, og hvordan det har været at blive minister. Hvad har været svært? Hvad har været de største succes´er. Og hvad har været overraskende?Ved indgangen betales 50,- kr. som også dækker et lettere traktement samt øl og vand.

11. marts kl. 14.00

Jerne Sognehus

”Søren Kierkegaard i ord og billeder”

Ingelise Wenzel og Poul Nørup

Søren Kierkegaard er den største danske filosof, og han er kendt overalt i verden. Han betegnes ofte som den mest betydningsfulde skikkelse i den kristne eksistentialisme.Ingelise Wenzel og Poul Nørup har laver et lysbilledforedrag, som de kalder: SørenKierkegaard i ord og billeder. Foredragetholdes som en markering af 200-året forSøren Kierkegaards fødsel.

Tirsdag den 12. marts kl. 14.00

Jerne Sognehus

Foredrag ved arkivleder på Byhistorisk Arkiv, Esbjerg, Jørgen Dickmann Rasmussen.

Omtale af foredraget kommer senere.

Onsdag den 13. marts kl. 14.00

Jerne Sognehus

Billedforedrag ved Anna-Grethe Østergaard

”Fra Istanbuls harem til Kappadokiens

underjordiske byer”

Onsdag den 13. marts kl. 16.30

Generalforsamling i Grundtvisk Forum i Jerne.

Torsdag den 14. marts kl. 14.00

Erik Påbøl Andersen

Jerne Sognehus

”Et hus splidagtigt med sig selv”.

Foredrag om forfatteren Jørgen Nielsen.

Mandag den 15. april kl. 20.00

Grundtvigshus Fonden

Sædding Kirkes Mødesal

Erik Lindsø: "Medierne og den halve sandhed, et opgør med mediernes tilværelses forståelse”.

Søndag den 8. september kl. 14.

Gudstjeneste i Jerne Kirke ved Ingelise Wenzel.

Søndag den 8. september kl. 15.30

Jerne Sognehus

Dr. phil. Sune Auken og

sognepræst Sarah Auken

”Grundtvig vs. Kierkegaard”

Da Kierkegaard blev født, var Grundtvig omkring tredive. De var kun sjældent

sammen og betragtede hinanden med dyb skepsis. Snakke sammen, det skal de.

Foredraget spærrer dem inde med hinanden på nogle få kvadratmeter og lader dem tale i munden på hinanden. Det går helt sikkert ikke stille af.

Tirsdag den 10. september

Jerne Sognehus kl. 14.00

Sognepræst Morten Fester Thaysen, Varde

Kierkegaard og Grundtvig

-

havde de noget at sige hinaden?

Søren Kierkegaard og N.F.S. Grundtvig levede på samme tid. De boede i den samme by. De var begge to optagede af kristendommen og de var begge to betænkelige ved den kirke, der skulle forkynde denne kristendom. Alligevel var deres svar vidt forskellige. Det siges endog, at de af samme grund ikke brød sig om hinanden. Ja, Søren Kierkegaard skulle ligefrem have kaldt Grundtvig for jodlende friskfyr og en brølende grovsmed. Hvorfor? Ja det handler dette foredrag om

.

Onsdag den 11. september kl. 14.00

Jerne Sognehus

Sognepræst Nanna Dusgård Coln, Fanø

”Kierkegaards bud på fortvivlelsen”.

Torsdag den 12. september kl. 16.00

Jerne Kirke

”Grundtvig og julen”

Ved Ingelise Wenzel og Mette Nørup.

Søndag den 10. november kl.

Jerne Sognehus

Enghave Barokorkester

”Kierkegaard møder Bach”

Filosof og forfatter Peter Tudvad, bassolist Jakob Bloch Jespersen og 7 instrumentalister fra Enghave Barok (obo, strygere og orgelpositiv)

fejrer 200 året for Søren Kierkegaards fødsel med dette spændende projekt.

Del siden