2. februar - Fællesmøde for de grundtvigske kredse

9. februar - Lutherfilm og Luther øl

Torsdag den 9. februar kl. 16.30 i Jerne Sognehus

Filmeftermiddag

Vi vil sammen se Joseph Fiennes film ”Luther” med efterfølgende spisning. Middag inkl. kaffe 60 kr. Der kan købes ”Luther-øl” til maden.

Tilmelding senest mandag den 6.-2. kl.16.00 til Tove Riber: 7514 2884 / 2584 7129 eller mail: triber752@gmail.com

Mandag den 20. marts kl. 13.00 i Jerne Sognehus, fernisering Randi Hundebøll

Motiv fra Sjelborg Strand

Motiv fra Sjelborg Strand

Randi Hundebøll skriver:

Mit navn er Randi Holmgaard Hundebøll, og jeg har været en ivrig akvarelmaler og hobbykeramiker i mere end 10 år. Min kunst er inspireret af Vestjyllands natur og fugle samt rejser overalt i verden. På Randikunst.dk finder du kunst inden for såvel akvarel og keramik Så kig rundt og se, hvad jeg har lavet. Jeg er tilknyttet Akvarelmalergruppen Tidevand og deltager derfor løbende i gruppens fællesudstillinger.

20. marts kl. 14.00 i Jerne Sognehus - Jorden rundt SOLO - 4 år

Mandag den 20. marts kl. 14.00 i Jerne Sognehus

Foredrag v/antropolog og eventyrer Nicolai Bangsgaard

SOLO - 4 år - jorden rundt på cykel

Nicolai Bangsgaard er kendt for sine mange ekspeditioner på cykel. Her kan nævnes Jorden rundt fra 2006-2010, hvor han cyklede 62.180 km, Sydafrika rundt fra 2011-2012, hvor han cyklede 5.000 km og Bali-Beijing fra 2012-2013, hvor han cyklede 10.000 km. Nicolai er antropolog, eventyrer, foredragsholder og forfatter til bogen SOLO - 4 år jorden rundt på cykel.

Nicolai er desuden passioneret fotograf og har som freelancejournalist

optrådt adskillige gange i medierne.

21. marts - Dieckmann Rasmussen

Jørgen Dieckmann Rasmussen

Jørgen Dieckmann Rasmussen

Tirsdag den 21. marts kl. 14.00 i Jerne Sognehus.

Arkivleder Jørgen Dieckmann Rasmussen holder foredrag med tillen: 

Fra ladeplads til energimetropol

Kom man til Esbjerg i begyndelsen af 1867, var der næsten ingen bebyggelse eller mennesker at finde mellem lyngtotterne, for der lå kun to gårde og tre huse og boede 23 mennesker. Det blev ændret året efter, hvor Rigsdagen i april måned vedtog at anlægge en statshavn ved Esbjerg og koble den sammen med den kommende jernbane fra Lunderskov til Varde. Det førte en udvikling med sig, som ingen havde planlagt eller kunne forudse. En by havde man f.eks. ikke tænkt på, men efter kun 30 år var Esbjerg vokset fra ingenting til købstad med over 13.000 indbyggere. Og udviklingen fortsatte og fortsatte, afstemt efter tidens konjunktur i ind- og udland. I dag er Esbjerg Danmarks energimetropol, og kunne man invitere nogle af de oprindelige 23 indbyggere tilbage for at se, hvad det hele havde udviklet sig til, ville de nok have svært ved at tro deres egne øjne.

Jerne Kirke tirsdag den 21. marts kl 16.30 - fødselsdagskoncert

Johan Sebastian Bach

Johan Sebastian Bach

Fødselsdagkoncert forbindelse med kulturugen i Jerne. Vi får besøg af koncertmesteren fra Danmarks Underholdningsorkester Christine Enevold på violin. Med i bagagen har hun værker af især Johann Sebastian Bach (hvis fødselsdato er 21. marts) og Antonio Vivaldi, bl.a. uddrag fra de berømte "fire årstider. For orgel alene skal vi høre Bachs Toccata og fuga i d-mol - et af orgellitteraturens mest berømte værker. Som solist og akkompagnatør ved orglet sidder Jesper Topp.

22. marts - Fængselspræst Jesper Birkler

Jesper Birkler

Jesper Birkler

Onsdag den 22. marts kl. 14.00 i Jerne Sognehus

Foredrag ved fængselspræst Jesper Birkler 

Præst for fangerne.  - Kirke og dagligt liv i Enner Mark Fængsel ved Horsens, Nordeuropas mest sikrede fængsel.

Som præst i det topsikrede fængsel er Jesper Birkler dagligt sammen med mennesker, som har begået de alvorligste forbrydelser, og som afsoner fængselsstraffe fra nogle få år til forvaring og livstid.

I foredraget fortæller han om den ofte barske hverdag blandt rockere og bander, drabsmænd, narkohandlere, røveridømte, voldsmænd og terrordømte, og hvordan det kirkelige arbejde, spørgsmålet om skyld og straf og om håb og længsel manifesterer sig i denne sammenhæng - en hverdag, som er meningsfuld og teologisk udfordrende!

Onsdag den 22. marts kl. 19.30 - Improvisationskoncert / film i kirken

Luther-rosen

Luther-rosen

Improvisationskoncert og gamle film. Koncert med improvisation på orgel som udgangspunkt over den tyske stumfilm "Luther" fra 1928  som vises i kirken i forbindelse med Lutheråret og kulturugen i Jerne. Ved orglet sidder organist Jesper Topp.

23. marts - Myter og sagn - Erik Paabøl Andersen

Sagnkongen Skjold kåres til konge

Sagnkongen Skjold kåres til konge

Torsdag den 23. marts kl. 14.00 i Jerne Sognehus

Foredrag ved tidligere sognepræst Erik Paabøl Andersen

Myter og sagn

I 1802 hørte Grundtvig sin fætter Steffens sige: ”myterne er skabt af folkenes ungdomsdrømme, og da ingen – hverken mennesker eller folkeslag – kan udrette mere eller andet, end de i ungdommen drømte, så er myterne kraften og indholdet af deres historie.”

Ordene tog Grundtvig til sig, og i 1808 udgav han sin ”Nordens Mythologi”, der blev afløst af, hvad han i 1832 kaldte sin ”Anden omarbejdede udgave.”

Hans studier omfattede også den nordiske sagnhistorie, og i årene 1818 – 1822 udgav han sin oversættelse af Saxos Danmarks krønike.

Disse udgivelser kom til at betyde meget for den ældste højskolebevægelse, og der skete det fast utrolige, at fortællingerne tændte i Danmarks unge og satte dem i gang. Ikke bare åndeligt, men også i forhold til andelsbevægelsen og den hele rige udvikling af vort samfund.

Måske de gamle fortællinger også har noget at sige vor tids mennesker?

23. marts - Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i Grundtvigsk Forum i Jerne med følgende punkter på dagsordenen.

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Inger Krog (ønsker ikke at genopstille), Tove Riber og Poul Nørup er villige til genvalg
  7. Valg af suppleant: Dorte Jensen
  1. Valg af to revisorer: Gudrun Nielsen og Erik Krog

  2. Valg af to revisorsuppleanter: Ruth Johansen og Sonja Leschley Jacobsen

  1.  Eventuelt.

Er der forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen (dagsordenens pkt. 5), bedes de indsendt til undertegnede senest torsdag den 16. marts.

NB: Grundtvigsk Forum i Jerne har onlinekonto i Sydbank, så man kan betale kontingentet (50 kr.) via netbank. Foreningens kontonummer er: 7701-1251840. Husk at påføre dit navn ved indbetalingen. Det er selvfølgelig stadig muligt at betale kontingentet direkte til Tove Riber.

Jerne, den 12. februar 2017

Poul Nørup, formand

Fredensgade 18

6705 Esbjerg Ø.

24. marts - Kirkemusikalsk Legestue

Fredag den 24. marts kl. 10.00 i Jerne Sognehus

Kirkemusikalsk legestue ved musikpædagog Anne Præstegaard Thomsen

24. april - Grundtvigshusfondens fællesmøde

Lars ThorkildnBjørn

Lars ThorkildnBjørn

Mandag den 24. april kl. 19.00 i Jerne Sognehus

Grundtvigshusfondens årsmøde

 Foredrag ved forfatter og foredragsholderLars Thorkild Bjørn

 På charterrejse i de glade 60-ere

Eilif Krogager var manden der lærte danskerne at rejse.
Lars Thorkild Bjørn var selv med i pionerårene, da præstens grønne busser kørte danskerne til Rhinen, Moskva eller Istanbul. Han var også med, da Sterling Airways blev oprettet og Krogager købte de første DC6-fly, der fløj til Kanarieøerne og Jorden rundt.
Det bliver nogle hyggelige timer i selskab med den gamle rejseleders fortælling og lysbilleder fra eventyrlige oplevelser og nostaltiske minder fra de glade 60-ere. Den gang rejste man ud med rugbrød og spegepølse i kufferten og kom hjem med rødvin, pizza og kebab.

Mandag den 4. september kl. 13.00 i Jerne Sognehus, fernisering - Arcus

Grundtvig-Uge (4.-8. september) indledes med fernisering af kunstnergruppen Arcus

Mandag den 4. september kl. 14.00 - Den moderne H. C. Andersen

H. C. Andersen / Johannes Nørregaard Frandsen

H. C. Andersen / Johannes Nørregaard Frandsen

Mandag den 4. september kl. 14.00 i Jerne Sognehus

Foredrag ved professor Johannes Nørregaard Frandsen

”Den moderne H.C. Andersen”

Foredraget viser, hvor moderne og visionær Andersen faktisk var i sin samtid. Han levede som bekendt 1805-1875 og rejste Europa tyndt. Derved blev han et centralt vidne til de forandringer af teknologisk,, politisk og social art, som fandt sted, og som var med til at forme det Europa, der blev til det 20. århundrede. Andersen var begejstret for dampkraft, for telegraf, for elektromagnetisme og for de enorme muligheder, han så i fremskridtet. Han var samtidig skræmt fra vid og sans over at den gamle verden blev opløst. Jeg viser også, hvor uhyre aktuel og moderne Andersens kunstneriske genrebrud samt hans syn på kærlighed og religion stadig er. Grundtvig så den nationale rod, som det vigtigste for det moderne menneskes identitet. H.C. Andersen så derimod bevægelsen, rejsen, mødet, forvandlingen som langt vigtigere.

6. september - Luthers kamp for frihed

Mette Hvid-Olsen

Mette Hvid-Olsen

Onsdag den 6. september kl. 10.00 i Jerne Sognehus

Foredrag med sognepræst Mette Hvid-Olsen

Luthers kamp for frihed

Det er næsten lige meget, hvad man læser af Luther, så springer hans omtale af det kristne menneskes frihed i øjnene. Men hvad er det for en frihed? Hvordan kan man overhovedet tale om frihed, når man, som Luther, kræver, at man skal være lydig over for øvrigheden? Hvad er vi frie fra og hvad er vi frie til? Og hvordan kan vi overføre disse frihedstanker til vores tid? Disse og lignende spørgsmål vil blive behandlet i et foredrag af sognepræst i Varde Mette Hvid-Olsen.

Efter foredraget er der frokost

6. september - Luther som romanfigur

Egil Hvid-Olsen

Egil Hvid-Olsen

Onsdag den 6. september kl. 13.00 i Jerne Sognehus

Foredrag med sognepræst Egil Hvid-Olsen

 Luther som romanfigur

 Martin Luthers liv var fuld af dramatik. Eksempelvis var han dømt fredløs de sidste 26 år af sit liv. Luther førte de mest spiddende debatter mod pavemagten, hvis misbrug af kristendommen han ikke ville lade stå uimodsagt. På den måde blev hans liv historien om munken, præsten og bibelprofessoren, der tog kampen op mod overmagten, og som – i hvert fald delvis – sejrede, fordi han bestemt ikke var den eneste, der kunne se det urimelige i tingenes tilstand.

Sognepræst i Grindsted Egil Hvid-Olsen har skrevet en biografisk roman om reformatoren. Denne eftermiddag vil han fortælle om Luthers liv og give smagsprøver fra bogen.

8. september - Udflugt til Skærum Mølle

Skærum Mølle

Skærum Mølle

Udflugt til Skærum Mølle fredag den 8. september


Afgang fra Jerne Sognehus kl. 13.30

Program:


Grundtvigs fødselsdag fejres med gudstjeneste i Råsted Kirke kl. 17.00
v/ Chr. Ulrich Terp og Per Mikkelsen
 
Fælles spisning på Skærum Mølle med fødselsdagstale
v/ professor emeritus Erik A. Nielsen.

Vi kører med bus fra Jerne Sognehus fredag den 8. september kl. 13.30. Undervejs holder vi en pause og drikker kaffe.

Pris for hele dagen inkl. bus og middag på Skærum Mølle: 3oo kr. pr. deltager. Betaling/tilmelding til Tove Riber på mail: triber752@gmail.com, telefon: 75142884/25847129

Beløbet kan overføres på konto nr. 7701-1251840

Tilmeldingsfrist senest: 31. august.

28. september - Samtaledag

Jerne Sognehus kl. 16.30

"Danmark set indefra. Danmark set udefra"

En landsomspændende samtaledag 2017

Hvad ligger der mellem linjerne i dansk kultur? Samtaler om Danmark set indefra. Danmark set udefra

Grundtvigsk Forums samtaledag 2017 har temaet ”Danmark set indefra. Danmark set udefra". Samtaledagen finder sted den 28. september, og lægger i år op til samtaler mellem flygtninge/nydanskere og danskere om, hvad der ligger mellem linjerne i dansk kultur, og hvordan dansk kultur tager sig ud set udefra. Emnerne spænder vidt. Lige fra ’dansk humor’, ’mad- og måltidskultur’, ’kvinder og mænd’, ’demokrati og folkestyre’ til ’religion og sekularisering’ og meget mere.

Ideen med Samtaledagen er at få så mange som muligt til at tale med om et aktuelt og relevant emne. Samtalerne kan foregå alle steder, men vi forestiller os, at mindre grupper vil være ideelt.

Samtalerne kan også foregå i mange forskellige sammenhænge: i de ældste klasser i folkeskolen , på arbejdspladsen, i foreninger, på gåturen, ja hvor som helst.

På kortene optræder et udsagn med et tilhørende spørgsmål til at sætte samtalen i gang. Ud over et sted at være og samtalekortene, er den vigtigste ingrediens kaffe, te og evt. noget at bide i. 

Vi har sat samtaledagen til den 28. september, men andre dage kan naturligvis også bruges - det vigtige er at få sat samtalen i gang.

God fornøjelse med Samtaledagen!

Samtalekort kan bestilles her

"Vi mødes og snakker om absolut ingenting gennem en hel aften, og det er simpelthen skræmmende. Hvis man prøver at bringe et emne på banen, som måske er aktuelt og kontroversielt også, så er der altid en, der siger: 'Nej, ved du hvad. Nu vil vi hygge os …' Og jeg siger: 'Hvorfor! Har vi dog ikke hygget os nok nu?'" Niels Hausgaard i interview med Berlingske

27. oktober - Årsmøde i Grundtvigsk Forum

Grundtvigsk Forums Årsmøde:

 Fredag d. 27. oktober kl. 15 til lørdag d. 28. oktober kl. 14

i Folkekirkens Hus, Gammel Torv 4, 9000 Aalborg

Fællesmøde 2018

Torsdag den 18. januar 2018 kl. 19.00 i Bramming Sognegård, Nørregade 52, Bramming

Fællesmøde for de samarbejdende grundtvigske kredse i Esbjerg Kommune

Foredrag med sognepræst Kathrine Lilleør:

Tro mod tro

Samtale om tvivl,rødder og de 72 jomfruer

Siden er opdateret juni 2017

Del siden