Kære medlemmer.
Jeg erindrer jer om vores samtaledag på torsdag kl. 16.00.
Samtaledagens tema er “ Ensomhed og fællesskab”.
Der bliver serveret kaffe og ølkage. Endvidere sang fra Højskolesangbogen.
Med venlig hilsen og på gensyn.
Mette Nørup
formand.